Tag Arkiv: sikkerhet

TØI (transport økonomisk institutt) «Tid for en tunneltenkepause»

Leder originalartikkel kan leses her:http://samferdsel.toi.no/nr-6/tid-for-en-tunneltenkepause-article31965-1353.html Ikke-fagfolk kan la seg imponere av at noen er i stand til å bygge en veitunnel. Men selv ikke-fagfolk vet at spørsmålet om… LES MER »

2 kommentarer

Flatere Rogfast skal gi færre branner

  Ved å redusere stigningen i Rogfast fra syv til fem prosent regner Statens vegvesen med 20 prosent færre branner eller tilløp til branner i tunge kjøretøy. AV: Rune Nedrebø Originalartikkel finner du her… LES MER »

1 kommentar

– Noen har ikke gjort jobben sin

Usikkerhet om EU-godkjenning av stigningen i tunellen kan forsinke byggestarten med to år. En skandale, mener Tom Tvedt.Foto: NRK/Statens vegvesen – Noen har ikke gjort jobben sin Usikkerhet om EU-godkjenning av stigningen i Rogfast… LES MER »

Skriv en kommentar

– Ryfast-tunnelene burde ikke bygges

  Bård Hoksrud frykter ulykker som denne i Ryfast. Bilder viser en trailer som begynte å brenne i Oslofjordtunnelen. Foto: Solum, Stian Lysberg/NTB SCANPIX Nestlederen i Stortingets transporkomite mener at Ryfast bygges med brattere… LES MER »

Skriv en kommentar

Er Ryfast gått ut på dato allerede ?

Ryfasttunnelen fikk dispensasjon fra vegdirektoratet grunnet «moderat trafikk»   Vegdirektoratets brev av 17.09.07: I alt A3 er maks stigning i Hundvågtunnelen 8 %, kravet er 6 %. Stigninga er i stor grad låst på grunn av dagsona på… LES MER »

1 kommentar

Statens veivesen mener tunneler som Ryfast bør unngås

I vegvesenets rapport nr 136: «Grensesprengende tunneler – lange og dype, går det en grense?« heter det på side 18: Oslofjordtunnelen er bygd med 7 % stigning og fall over ca 3,5 km fra hver side og med total høydeforskjell 230 m. Dette har i… LES MER »

2 kommentarer

Sikkerheten i norske tunneler er for dårlig

Fire personer kom til skade under en brann i Mastrafjordtunnelen i fjor.Foto: Kjell Bua   Sikkerheten i norske tunneler er altfor dårlig, mener Norges automobilforbund. Skrevet av: ROLV CHRISTIAN TOPDAHL -… LES MER »

Skriv en kommentar

KAN FORSAND MISTE SIN STØRSTE ARBEIDSGIVER ?

Bygger Europeisk tunneldirektiv sine analyser og sikkerhetsforskrifter på en i resten av Europa gyldig tillatt totalvekt for trailere pålydende 40tonn ? Bjørn Hansen AS ,Forsands største arbeidsgiver,kjører per i dag 10 trailere med en i Norge… LES MER »

Skriv en kommentar