Om Oss

Om Høgsfjordpendleren.

(Høgsfjordpendleren ble stiftet den 15 februar 2011)

Hvis Ryfast blir en realitet vil bl.a. ferjesambandet Lauvvik-Oanes legges ned. Dette for å tvinge brukerene av ferjen til å reise igjennom Ryfast tunnelen til vanvittige kostnader.

I Stortingsproposisjon nr. 1 (2002-2003) kan vi lese:

For ferjeavløsningsprosjekter, som oftest får høye takster, har det vært forutsatt at takstene ikke skal ligge over gjeldene ferjetakst pluss 40 prosent.

En tur til Stavanger i Ryfast tunnel vilpay for essay writing uk koste 273,- mot i dag 61,- på ferjen (priser er eks. rabatt). Ryfast gir dermed en vanvittig prisøkning på hele 348% og det kan vi ikke finne oss i. Vi har derfor stiftet organisasjonen Høgsfjordpendleren og vil kjempe mot en nedleggelse av ferjen Lauvvik-Oanes p.g.a. alle negative følgene dette vil påføre vårt lokalsamfunn.

I Høgsfjordpendlerens formålsparagraf står det:

Høgsfjordpendlerens formål er å være en aktiv interesseorganisasjon som arbeider for brukernes interesser og behov for tiltak knyttet til kryssing over Høgsfjorden. Samt arbeide for å beholde ferjesambandet over Høgsfjorden, eller eventuell ny kryssing som ikke forringer høgsfjordbrukernes tilbud verken økonomisk eller praktisk i forhold til dagens satser og standard.

Les alle våre vedtekter.


Høgsfjordpendleren
Strandveien 63
4110 Forsand
Organisasjonsnummer: 996568377
Kontonummer: 3205 2309483
Hjemmeside: http://www.hogsfjordpendleren.no
Epost: post@hogsfjordpendleren.no essays