Om dette innlegget

Om forfatter

Innkalling til årsmøte

Årsmøte blir avholdt i lokalene til kafeen Apertino i Torggata 1, i Sandnes (ved de gamle lokalene til Sandnes sparebank) tirsdag 23. april. 2018, kl. 17.00.

Saker til behandling er:

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Gjennomgang av regnskap
 5. Gjennomgang av årsberetning
 6. Nedleggelse av Høgsfjordpendleren
  Styret foreslår at foreningen nedlegges. Begrunnelsen er i korthet at nå når ett rederi nå har fått konsesjon for videre fergedrift etter at Ryfast er åpnet, så har vi vunnet frem i vår viktigste sak.
 7. Økonomi ved avslutning.
  Som regnskapet viser, så er det en underbalanse fordi to styremedlemmer har skutt inn penger for å finansiere driften. Ved avslutning vil det være ca. kr 1650 på konto. Styret foreslår at dette utbetales David Corneliussen for delvis nedbetaling av hans utstående, og at kontoen deretter avsluttes.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Høgsfjordpendleren