Om dette innlegget

Om forfatter

Varsel om årsmøte, oppfordring til å komme med forslag

Høgsfjordpendleren vil avholde årsmøte for 2018, tirsdag den 23.04.19.

Sted og saksliste kunngjøres i egen innkalling.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at styret vil foreslå å legge ned Høgsfjordpendleren. Nå, når et rederi er tildelt konsesjon for videre drift av ferge over Høgsfjorden, så har vi nådd frem i vår viktigste sak.

Eventuelle forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende innen 10.04.19.

Forslag kan sendes på epost til: gert.madsen@getmail.no