Om dette innlegget

Om forfatter

Kan bli lange køer!

 

Artikkel hentet fra Strandbuen. Link til original artikkel finner du her.

 

De lokale kommunene prøver nå overbevise sentrale myndigheter om at det trengst to ferjer mellom Oanes og Lauvvik for å unngå store køproblemer. Trafikken har økt mye i det siste.

Foreningen Høgsfjordpendleren har foretatt utregninger som man mener viser at sambandet ikke blir prioritert. Innledningsvis peker foreningen på den trafikkvekst i personbilenheter (pbe) som sambandet har opplevd. Det minnes om at sambandet mellom Oanes og Lauvvik hadde betydelige problemer med å avvikle trafikken i fjor sommer. På grunn av at sambandet øker trafikken, mener man at problemene vil bli enda større i år.

I fjor fraktet ferja 918.374 pbe. Det er en på trafikkøkning på over 65.000 pbe eller 7,7 prosent i forhold til 2015. Veksten ser ut til å fortsette også i år. I januar 2017 fraktet man 57.554 pbe mot 49.676 samme måned i fjor. Det er en økning på 15,9 prosent.

I historisk sammenheng viser Høgsfjordpendleren til at det i 1999 ble fraktet 504.929 pbe fram til 918.374 pbe i fjor. Det er en økning på 82 prosent. Videre var det slik at man i 1999 hadde ferja «Høgsfjord» i sambandet. Den tok 75 pbe. I dag trafikkeres ruta av «MF Finnøy» som tar 101 pbe. Mens trafikken har økt med 82 prosent, har kapasiteten bare økt med 35 prosent.

Foreningen har vist til andre norske samband for å illustrere forskjellene. I forhold til ferja som går mellom Anda og Lote på Nordvestlandet, har ferja i Høgsfjord-sambandet 10 prosent større kapasitet. Trafikkbelastningen var derimot 24 prosent større over Høgsfjorden. I tillegg er det vedtatt at man mellom Anda og Lote fra 2018 skal sette inn to ferjer som hver tar 120 pbe for å unngå lange køer.
Foreningen viser videre til at man i Tau-sambandet tilbyr 28 prosent høyere kapasitet for å ta unna en trafikkbelastning som på sitt maksimale er 28 prosent lavere enn mellom Lauvvik og Oanes. Dersom man ser på sambandet mellom Hjelmeland og Nesvik, så hevder Høgsfjordpendleren at kapasiteten er 9 prosent høyere der. Trafikkbelastningen er derimot 204 prosent høyere i Høgsfjorden.

Høgsfjordpendleren ber både Forsand og Sandnes kommune om på nytt å ta initiativ overfor sentrale myndigheter for å få plass to ferjer.

Kunne brukt ekstra ferje
Det er Norled som drifter det aktuelle sambandet. De forholder seg naturligvis til det oppdrag de har fått ut i fra den kontrakt som er inngått. Vi lurer likevel på hvordan rederier mener sambandet fungerer.

– Det er alltid uheldig når noen må vente for å komme med ferja, men spørsmålet blir hvordan vi skulle disponert ei ekstra ferje. Vi kunne nok brukt ei ekstra ferje i påsken og på større utfartsdager, men rent samfunnsøkonomisk kan vi likevel forstå den løsningen som er valgt. Det er ferjesjef for Norled i Rogaland, Gaute Gangenes, som opplyser dette til Strandbuen.

Han forklarer at rederiet er rimelig fornøyd med driften mellom Oanes og Lauvvik. Vi er likevel kjent med at enkelte anbud i andre fylker inneholder en klausul om bruk av reservefartøy. Det skal ikke være slik i Rogaland. Da er det naturlig å undres om det burde vært inntatt en slik klausul.
– Det kunne jo vært en mulighet, men den er ikke inne i vår kontrakt. Det kunne naturligvis vært sagt noe om dette i grunnlaget, men det er det altså ikke i dette tilfellet, sier Gaute Gangenes som mener at statistikken er det som best illustrerer behovet.

Sender brev
Forsands ordfører Bjarte S. Dagestad er også klar på hva han mener.
– Dette er et samband som burde vært betjent av to ferjer. Ikke minst i turistsesongen hvor køene ofte er svært lange. Det har jeg støtte fra av både ordføreren i Strand og ordføreren i Sandnes. Vi har forsøkt å få til et møte med samferdselsministeren om dette, dessverre uten å lykkes. Nå ser jeg for meg at vi får sende et brev til Samferdselsdepartementet om saken og vårt ønske, sier Dagestad.

Han har lest gjennom notatet som Høgsfjordpendleren har utarbeidet og sier følgende:
– De har gjort en god jobb med å innhente offisielle tall. De vinkler jo dette på sin måte, men de har sin nytteverdi og peker på andre samband og kapasiteten der. Det gir meg som ordfører ekstra verdi i arbeidet mot å få to ferjer på plass. De har kommet med innspill som jeg kan bruke i det videre arbeidet.