Om dette innlegget

Om forfatter

Veivalget, ferje eller tunnel

Logo 600px

 

Videre ferjedrift er en viktig sak i dette valget

En av de viktigste sakene i årets valg er om Forsand kommune skal jobbe for å beholde ferja etter at Ryfast blir åpnet. Årsaken er at dette er en så viktig sak nå, er at Ryfast åpner om ca. 4 ½ år. Da går konsesjonen ut for nåværende drift av Høgsfjordferja. Samferdselsdepartementet har likevel åpnet for at ferja kan drives videre for rederiets regning og risiko. Men, det er ingen automatikk i at dette skjer. Tvert imot, en må være forsiktig med å tro at en ikke trenger å jobbe for ferja fordi den kommer av seg selv. Kommunen trenger å involvere seg for at en får et forvaltningsregime som ivaretar de reisende. Dersom rederiet selv skal sette betingelsene så vil de kanskje maksimere profitten. Da kan det fort bli både dyrere og et dårligere rutetilbud enn i dag.  Og det er det kommunestyret som nå skal velges som får denne oppgava. Derfor er dette en viktig sak i dette valget.

Er det virkelig mulig med videre ferjedrift?

Økonomi

Høgsfjordpendleren møter fremdeles noen som ikke tror at ferja kan drives med overskudd. I ks2 rapporten for Ryfast står det rett ut at Høgsfjordsambandet går med overskudd. Der står det på side 46:
«Utgifter til offentlig innkjøp for de to ferjesambandene utgjorde i 2010 17 MNOK. Dette fordeles med et overskudd med 6 MNOK i sambandet Lauvvik – Oanes og et underskudd på 23 MNOK i sambandet Stavanger – Tau.»

Siden 2010 har trafikkenfortsatt å øke. I 2014 var den 14% høyere.
Det betyr ikke nødvendigvis at overskuddet har økt med 14%, for også kostnadene har økt. Men det er ikke alle kostnadene som øker like fort som inntektene, så overskuddet er nok litt høyere i dag. Og trafikken fortsetter å øke. Det vil den gjøre i de 5 årene som gjenstår før Ryfast åpner.

Høgsfjordpendleren tror ikke det blir noen stor nedgang etter at Ryfast er åpnet. Men muligheten for videre ferjedrift er god uansett. Nord for Bergen drives Osterøysambandet, i balanse med en trafikk for 2014 på bare 233 850 pbe, altså 28 % av det Høgsfjordsambandet hadde i 2014.

Derfor kan man være ganske sikker på at der er trafikkgrunnlag for å drive en ferge over Høgsfjorden etter at Ryfast åpner. Det er til og med mulig å tjene gode penger på det.

Politisk vilje

Samferdselsdepartementet har allerede slått fast at man ikke kan nekte løyve til den som ønsker å drive ferja videre.

Dermed er de to viktigste tingene på plass for å kunne drive ferja videre:
Politisk vilje og økonomi.

Ferje eller tunnel settes opp mot hverandre

Økonomiske vurderinger av Frafjordtunnelen

I Juni kom det en rapport, utarbeidet av Asplan Viak.
Den viser at tunnelen blir veldig dyr. Den koster rundt 730 millioner kroner å bygge.
Den viser og at tunnelen har veldig lavt trafikkgrunnlag. Selv med den forutsetning at bompengene blir «moderate» så beregner de trafikken til rundt 400 biler i døgnet.
Dette trafikkgrunnlaget forutsetter også at ferja over Høgsfjorden blir stengt.

Dermed blir kostnadene så høye og bompengene så lave at tunnelen ikke kan bompengefinansieres.

Politisk vilje til å finansiere tunnelen
Når en tunnel til Frafjord blir så dyr og har et så dårlig trafikkgrunnlag, så kommer den også dårlig ut på en nytte / kostnadsanalyse. Da vil den vanskelig kunne konkurrere med andre samferdselsprosjekter i Ryfylke.

Ut fra det en nå vet er det lite trolig at en vil klare å reise penger hverken via bompenger eller offentlige tilskudd til å bygge tunnel til Frafjord.

Veivalget
For Høgsfjordpendleren er det vanskelig å forstå at man mener man kan velge mellom tunnel og ferje når forutsetningene er så ulike. Ferja er en realitet. Den går i dag med overskudd. Tunnel til Frafjord har man snakket om i 20 år, men har aldri klart å lage en troverdig finansieringsplan. Man er ikke nærmere etter den siste rapporten til Asplan-Viak.

Senterpartiet og KRF ønsker fremdeles å prioritere en tunnel til Frafjord.  Høgsfjorpendleren mener de ikke har tatt inn over seg de avklaringene som kom ved samferdselsdepartementets brev om ferjedrift og Asplan sin rapport om tunnel til Frafjord. De har nå hatt 3 måneder på seg til å endre kurs, men har ikke kommet med klare signaler om at de ønsker å prioritere ferja.

For de som synes videre ferjedrift er en viktig sak ved valget, så kan ikke Høgsfjordpendleren anbefale at en stemmer Senterpartiet eller KRF.