Om dette innlegget

Om forfatter

Forsand sitt veivalg nok en gang

350px_Logo_hfp

 

(Kopi av vår leserinnlegg i Strandbuen 04.09.15)

Vi viser til Lars Jørgen Varnes sitt svar på Høgsfjordpendlerens tidligere innlegg.
Det virker som om Varnes forsøker å redusere betydningen av vårt innlegg ved å omtale meg i entall. Men, i motsetning til Varnes så skriver ikke jeg kun på egne vegne, men på vegne av Høgsfordpendleren. Innlegget har vært diskutert i styret, og det var enighet om å sende det.

Høgsfjordpendleren er heller ikke alene om å mene at en videreføring av ferjedriften bør være det kommunen prioriterer. Også Forsand næringsforening ønsker at man skal prioritere videre ferjedrift Ser man i postlista til Forsand kommune, så vil du finne at Forsand næringsforening sendte en epost til kommunen, den 02.07, der de ber om at kommunen jobber for videre ferjedrift. Første setningen i denne eposten lyder: «Et samlet styre i Forsand Næringsforening vil oppfordre Forsand Kommune til å nedsette en arbeidsgruppe med tanke på fortsatt ferje over Høgsfjorden etter Ryfast åpning…»

I vårt forrige innlegg forsøkte vi å vise at en nedleggelse av ferja kan true hele betongelementindustrien på Forsand, og muligens mørtelproduksjonen også. Vi brukte Bjørn Hansen som eksempel. Hadde Bjørn Hansen drevet på de vilkår de får med Ryfast eller Frafjordtunnel de siste fem årene så ville egenkapitalen være tapt nå. Fant du noen feil i det regnestykket Varnes? Bjørn Hansen As har like mange arbeidsplasser som det nåværende stålverket på Jørpeland. Man skal ha en rimelig bra oppsving på Landa før det kan erstatte dette.

Varnes prøver å bevise at ferja ikke er viktig for Forsand. Det er visstnok så få som pendler. Det reiste 1,18 millioner mennesker med Høgsfjordsambandet i 2014. Det for så vidt et poeng at bare ca 10% av disse skal til eller fra Forsand. Det viser i grunnen bare at sambandet er viktig for blant annet Strand, Sandnes og Gjesdal også. Men ferjeleiene ligger i Forsand og Sandnes. Derfor er det først og fremst disse kommunene som må engasjere seg for videre ferjedrift.

Og det er viktig for Forsand at der er gode vilkår for pendlerne. Ett eksempel er ungdommene som pendler på videregående skole. I dag har man mulighet til å pendle til hele området fra Stavanger til Sandnes, endog Bryne(foruten Strand). Med Ryfast begrenser man seg til Stavanger og Strand. Skal man lengre sør, så vil det ta for lang tid. Men ungdommen på Forsand har ingen garanti for at de kommer inn på de linjer de ønsker i Stavanger. Flytter de ut når de er 16 år, så er faren stor for at de etablerer seg utenfor kommunen. Får man utsatt dette noen år så er sjansen større for at de blir boende på Forsand. Det å kunne gi ungdommen muligheten til å bo på Forsand mens de går på videregående skole er etter Høgsfjordpendlerens mening ett av de viktigste tiltakene for å forhindre ar Forsand blir en fraflytningskommune.

Her er det ingenting som kan erstatte ferja . Ryfast gir i beste fall like lang tidsbruk som dagens ferjer og hurtigbåter for de kollektivreisende. Sandnes og Jæren blir liggende i en samferdselsmessig skygge.

Dermed kan vi bekrefte at Høgsfjordpendleren ikke liker formuleringen at man vil drive ferja «inntil» tunnelen står klar. Det viser en vilje til å erstatte ferja med et tilbud som ikke ivaretar næringslivets interesser, og heller ikke ivaretar pendlernes interesser. Rapporten til Asplan – Viak er utarbeidet på den forutsetning at ferja blir nedlagt. Det er derfor ikke troverdig som enkelte hevder at tunnelen kan bygges hvis ferga består. Da bør man i så fall lage en rapport og en finansieringsplan som viser dette.

Det er altså en merkelig situasjon man har fått. Høgsfjorpendleren og næringforeningen må bruke krefter på å overbevise kommunen at man bør prioritere forbindelsen over Høgsfjorden mens kommunen selv ansetter en «rådgiver» som promoterer en tunnel til Frafjord.

Leser man Asplan – Viak sin rapport, så hekter den i realiteten kroken på døra for en tunnel til Frafjord. Tunnelen blir fryktelig dyr. Den har et lavt trafikkgrunnlag, og kan derfor ikke bompengefinansieres. Den kommer dårlig ut i en nytte kostnadsanalyse da den hverken ivaretar pendlernes eller næringslivets behov. Dermed vil den heller ikke utløse offentlige tilskudd.
Høgsfjordpendleren stiller seg undrende til at enkelte partier i valgkampen kan kjøre frem et prosjekt de ikke klarer å lage en finansieringsplan til, som alternativ til ferja.

Ei ferje over Høgsfjorden kan drives selv om det kommer tunnel til Frafjord, men en tunnel til Frafjord kan ikke finansieres uten man blåser opp trafikkgrunnlaget ved å legge ned ferja. Man skulle da tro at det var uten betydning for ferjedriften om man bygget tunnel til Frafjord. Så enkelt er det likevel ikke. Et rederi eller en investor som vil starte ferjedrift tar en betydelig risiko ved å gå inn i et slikt prosjekt selv om de ser mulighet for å tjene penger på det. Der er spørsmål, blant annet rundt tilgang til ferjeleiene, eventuell leie av ferjeleiene, hvilket rutetilbud man skal ha og andre ting som bør avklares i forkant. Det beste var at dette ble avklart av de kommuner der ferjeleiene ligger: Forsand og Sandnes. Det må gjøres i god tid før dagens samband legges ned. Når Forsand kommune signaliserer at de bare ønsker ferje frem til en tunnel til Frafjord står ferdig, så fremstår dette som en ekstra politisk risiko for et potensielt t ferjerederi.

Derfor bør Forsand kommune si helt klart at de ønsker ferjedrift, og at en tunnel til Frafjord ikke kan erstatte ferja.

Gert Madsen
Leder Høgsfjordpenderen.