Om dette innlegget

Om forfatter

Forsand sitt veivalg

350px_Logo_hfp

Det er nå gått et par måneder siden det ble klart at det kan være mulig å fortsette med ferjedrift på Høgsfjorden etter at Ryfast blir åpnet. Fremdeles er det likevel sterke politiske krefter som ønsker sambandet stengt, slik at trafikken tvinges til å kjøre en omvei igjennom Ryfast.

Flere politiske partier i Forsand har heller ikke reagert slik vi forventet. Ser man på partiprogrammene, så ser man at flere partier sier de vil «arbeide for å beholde ferja frem til Frafjordtunnelen står ferdig, eller har tilsvarende formuleringer.

Denne tenkemåten kan man forstå den gang der var lite håp om a drive ferja videre. Men, slik situasjonen er i dag, så innebærer et slikt standpunkt at man er villig til å legge ned ferja hvis man får en tunnel til Frafjord. Det innebærer videre at man regner en tunnel til Frafjord som en bedre løsning enn fortsatt ferjedrift.

Høgsfjorpendleren  vil advare mot dette. Tankegangen er feil på flere punkter.

  • Forsand kan ikke få både ferje og tunnel til Frafjord. Ser man på Asplan Viak sin rapport om Frafjordtunnelen, fra juni 2015, så ser en at alle trafikkberegninger bygger på den forutsetning at Høgsfjordsambandet stenges. Man tvinges altså til å legge ned Høgsfjordsambandet for å få finansieringen av Frafjordtunnelen til å gå opp.
  • En tunnel til Frafjord bør ikke være kommunens førstevalg fordi det gir en dyrere og lengre reisevei for de aller fleste sammenlignet med fortsatt ferjedrift.
  • For personer som reiser daglig til Sandnes og Jæren i forbindelse med jobb og utdanning, så vil både Ryfast og Frafjordtunnel bety mye lengre og dyrere reisevei i forhold til å reise over Høgsfjordsambandet for de aller fleste fra Forsand
  • Dersom man legger ned Høgsfjordsambandet, så vil kostnadene for enkelte bedrifter bli så store at det kan true deres eksistens. Et eksempel er Bjørn Hansen AS. De har i snitt ca. 10 transporter med betongelementer hver dag, hvorav de aller meste går mot nord-Jæren. Hver transport krever at en lastebil kjører tur-retur. Dersom Høgsfjordsambandet legges ned og det blir tvunget til å kjøre igjennom Ryfast, eller en tunnel til Frafjord, så kan summen av økte bompenger og ekstra reisevei fort utgjøre kr 500 per tur, og da kr 1000 per transport.  I løpet av et år (250 arbeidsdager), vil da transportkostnadene øke med ca. kr 2 500 000. Ser man på regnskapet de fire siste år, så finner man følgende. (Alle tall i 1000)

RESULTATREGNSKAP                    2014      2013      2012      2011

Driftsresultat (før skatt)                    3 549    -2 708    -11 784   1 368

Som man ser, så sliter de allerede i dag med å gå med overskudd. En økning av transportkostnadene med kr 2 500 000 per år (det ser vi som et lavt anslag), vil slå bena under hele forretningskonseptet deres. De har en liten fordel ved å ligge på Forsand i form av å kunne kjøpe kortreist sand og sement, og forholdsvis lave tomtekostnader. Men de driver i en hardt presset bransje med små marginer. Får de transportkostnadene øket med så lite som 1000 kroner per transport, så blir lokaliseringen på Forsand fort en ulempe. De samme problemene, i litt mindre målestokk, vil og ramme Forsand betong. Forsand sandkompani / Mørtelverket er kanskje ikke så sårbare, men også for de vil de økte transportkostnader være merkbar. Og hvis Bjørn Hansen må gi seg på Forsand, så mister de også en viktig kunde der.

Forsand kommune har aldri sett på seg selv som en industrikommune, men sannheten er at disse bedriftene utgjør så mange arbeidsplasser i kommunen at de må regnes som hjørnestensbedrifter. Det er bra for Forsand at man klarer å ta verdiskapinga ett trinn videre ved å produsere sement og betongelementer, i stedet for at man bare skiper ut sanden. Og hvis man ikke kan ta vare på den industrien som har naturlige forutsetninger for å drive på Forsand, hvilken industri skal man da ha? Dermed bør det være en vesentlig del av kommunens næringspolitikk å jobbe for at denne industrien får stabile og rimelige transportløsninger til Nord-Jæren. De får de ikke med hverken Ryfast eller Frafjordtunnel.

På bakgrunn av dette ber vi samtlige partier/ lister, se på sitt standpunkt i denne saken, og prioritere arbeidet med videre ferjedrift på Høgsfjorden.

En tunnel til Frafjord er ikke et alternativ til Høgsfjordferja like lite som Ryfast er det.

Det eneste som kan avløse ferja er ei bru over Høgsfjorden.