Om dette innlegget

Om forfatter

Flatere Rogfast skal gi færre branner

 

utbrent trailer mastrafjordtunnelen

Ved å redusere stigningen i Rogfast fra syv til fem prosent regner Statens vegvesen med 20 prosent færre branner eller tilløp til branner i tunge kjøretøy.
AV: Rune Nedrebø

Originalartikkel finner du her :http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Flatere-Rogfast-skal-gi-farre-branner-3197849.html#.Ubs-cucxuSp

Publisert: 14 juni 2013 12:19 Oppdatert: 14 juni 2013 14:59

Vegvesenet har bestemt at den 25 kilometer undersjøiske tunnelen under Boknafjorden skal få en litt mindre bratt stigning mot Bokn.

– Det er en litt strengere tolkning av EU-direktivet pluss nye kunnskaper om sikkerheten i tunneler, blant annet etter brannen i Oslofjord-tunnelen, som gjør at vi endrer stigningsgraden, opplyser regionveisjef Helge Eidsnes til Aftenbladet.

Forsinkes ikke
De nye planene vil bety at tunnelen vil bli en kilometer lenger, og at munningen derfor blir trukket noe lenger inn på Bokn. Dessuten øker prislappen på prosjektet med 400 millioner kroner, eller tre prosent av byggesummen på vel 10 milliarder.Forlengelsen av tunnelen betyr også at det må lages en ny reguleringsplan på Bokn.

– Skulle vi gjøre endringer i planene måtte vi gjøre det nå. Men vi tar fortsatt sikte på at tunnelen skal åpnes som planlagt i 2023, sier Eidsnes, som roser samarbeidsviljen hos Bokn kommune.

Stigningen på sidearmen opp til Kvitsøy blir fortsatt uendret på syv prosent, mens stigningen opp til Randaberg er på vel 5 prosent.

Selv om Ryfast planlegges med en stigning å syv prosent opp til Solbakk, får ikke endringen for Rogfast noen betydning for dette prosjektet.

– Tunneldirektivet gjelder for E39 men ikke for Ryfast. Dessuten er trafikkmengden mindre i Ryfast enn i Rogfast, opplyser regionveisjefen.

Rennfast sikker
Selv om det er 10 år til Rogfast kan åpne, og Rennfast i mellomtiden blir hovedfartsåren på Vestlandet, er det ikke aktuelt å bygge røyksikre evakueringsrom slik flere politiske partier i Rennesøy har forlangt.

– Når Vegvesenet nå setter i gang, bør de også få på plass røyksikre rom som folk kan redde seg inn i hvis det oppstår en brann i tunnelen, uttalte Tina Nådland, gruppeleder for SV og leder for planutvalget på Rennesøy nylig til Aftenbladet.

Hun mener at såkalte «safe havens» bør plasseres ut hver 250. meter gjennom Rennfast-tunnelene.

– Tunnelene i Rennfast er svært bratte, og med mange eldre utenlandske kjøretøy er faren stor for at det oppstår brann. Beregninger viser at folk ikke klarer å gå lenger enn 15-20 meter i tjukk røyk, sier Nådland.

Men ifølge regionveisjef Helge Eidsnes er ikke evakueringsrom vanlig i tunneler.

– Det er heller ikke et krav i EU-direktivet. Når det ble gjort i Oslofjord-tunnelen var det fordi det var sprengt ut nisjer i forbindelse med byggingen av tunnelen, og dermed enkelt å få til. Skulle noe tilsvarende blitt gjort i Rennfast ville det betydd at tunnelen måtte stenges helt en lang periode, sier Eidsnes, som understreker a den oppgraderingen av sikkerheten som nå skjer i Rennfast er omfattende.

– Det skal investeres godt over 100 millioner kroner i forbedring av teknisk utstyr og nye sikkerhetstiltak. Det vil gi tunnelene en bra sikkerhet, mener Eidsnes.

Tag:, , ,

  • KatrinMoi

    Jammen møje rart di kjeme på itte at fokuset blir satt på sikkerheten..lure på kaffor di ikkje har sama gangsynet når det gjeld Ryfast..eg bare spør….

    Var her med Unknown Unknown og Unknown Unknown