Om dette innlegget

Om forfatter

– Ryfast-tunnelene burde ikke bygges

 

Trailer som begynte å brenne i Oslofjordtunnel (Foto: Solum, Stian Lysberg/NTB SCANPIX)Bård Hoksrud frykter ulykker som denne i Ryfast. Bilder viser en trailer som begynte å brenne i Oslofjordtunnelen.

Foto: Solum, Stian Lysberg/NTB SCANPIX

Nestlederen i Stortingets transporkomite mener at Ryfast bygges med brattere undersjøiske tunneler enn både EU-direktiv og norsk tunnelforskrift tilsier.

– Jeg er veldig skeptisk til at det bygges nye tunneler nå som både er i strid med EU sitt direktiv og norske forskrifter.

Det sier Bård Hoksrud (Frp) som er nestleder for transportkomiteen på Stortinget til NRK. Det er bladet Byggindustrien som skriver at bygges med brattere undersjøiske tunneler enn både EU-direktiv og norsk tunnelforskrift tilsier.

Les Originalartikkel her

 

Oslofjordtunnelen har en høydeforskjell på 230 meter, mens i Ryfast er høydeforskjellen hele 290 meter.

– Prosjektet burde ikke vært gjennomført

Hoksrud viser til at det i Oslofjordtunnelen er rundt 300 hendelser hvert år.

– Det viser jo at når man har stigning og nedkjøring på mer enn fem prosent, så tilfredsstiller ikke det den sikkerheten som man burde forvente i norske tunneler. Derfor mener jeg at dette prosjektet ikke burde vært gjennomført, sier Hoksrud.

 

Bård Hoksrud.  (Foto: Philip Hofgaard/NRK)Nestlederen i Stortingets transportkomite, Bård Hoksrud, mener at Ryfastprosjektet ikke burde vært gjennomført.

Foto: Philip Hofgaard/NRK

 

Frp-politikeren synes det er rart at man kjører Ryfast gjennom politisk til tross for at det såkalte KS2, Kvalitetssikring 2, anbefalte at man ikke gikk videre med prosjektet.

– Problemer med lastebiler og varmgang i bremser

Hoksrud tror ikke på noen omkamp når det gjelder Ryfast som etter planen skal stå ferdig i 2018.

– Jeg er nok redd for at om noen år så kan jeg si: Hva var det jeg sa? Dette har kostet skattebetalerne og bilistene i Rogaland mye, mye mer penger. Jeg frykter at det kommer til å koste mye mer enn det som er kostnadsrammene i dag, mener han.

Bilde fra 3D-animasjon gjennom Ryfast (Foto: Statens vegvesen)I de planlagte Ryfasttunnelene blir det tre kilometer helning på sju prosent i hver ende av tunnelene.

Foto: Statens vegvesen

Hoksrud mener at uforutsette hendelser kan føre til at man må gjøre grep underveis som fordyrer Ryfast. Han viser til at i hver ende av tunnelen har man en helning på sju prosent over en strekning på rundt tre kilometer.

 

– Det er kjempelangt, og det betyr at du fort kan få problemer med lastebiler og varmgang i bremser. Det kan føre til brann i tunnelen. Det har vi sett masse av i Oslofjordtunnelen, sier Hoksrud.

 

Gunnar Eiterjord (Foto: Anders Fehn/NRK)Gunnar Eiterjord, som er prosjektleder for Ryfast, viser til at Stortinget har godkjent prosjektet basert på Vegdirektoratets vurderinger.

Foto: Anders Fehn/NRK

– En sikker tunnel

– Vi legger opp til å bygge en sikker tunnel som utformes i tråd med de norske tunnelnormalene. det er en risiko og sårbarhetsanalyse som viser at dette er en sikker tunnel der vi også klarer å håndtere ulike hendelser.

Gunnar Eiterjord, som er prosjektleder for Ryfast, viser til at Stortinget har godkjent prosjektet basert på Vegdirektoratets vurderinger. Prosjektlederen mener at EU-direktivet ikke gjelder for den typen vei som Ryfast er.

 

– Jeg har forståelse for at noen mener at vi kunne bygget et anlegg som var enda litt slakere. Det vil alltid være en avveiing mellom hvor mye et anlegg kan koste og hva slag ekstra kvalitet du skal legge i det, sier Eiterjord.

Tag:, , , ,