Om dette innlegget

Om forfatter

– Høgsfjordferja skal leve

skalleve

Faksimile – Stavanger Aftenblad 11.april.2013
Av EGIL Ø. NÆRLAND


Fakta
Ferja over Høgsfjorden betyr så mye for Forsand, at store deler av det politiske miljøet og folk flest i kommunen går for kommunesammenslåing om det er den eneste løsningen.
Det kom tydelig fram under gårsdagens historiske, politiske samling i Lysefjordsenteret.

For første gang møttes toppolitikerne i Forsand, Sandnes og Gjesdal kommuner til et offisielt møte. Det understreket også verten, Forsand-ordfører Ole Tom Guse (KrF) da han hilste forsamlingen velkommen så godt som i Lysefjorden.

Møtet handlet i all hovedsak om samferdsel og hvilke muligheter Forsand har til å beholde de naturlige ferdselsårene mot nabokommunene i Sandnes og Gjesdal.

Historisk har store deler av Gjesdal hørt til Forsand. Frafjord ble overtatt av Gjesdal så seint som ved kommunegrenserevisjonen i 1965, og går man enda lenger tilbake i historien, var Høle og Forsand ett med Høgsfjorden som en helt naturlig og enkel ferdselsåre.

To kommuner – to valg
I utgangspunktet klargjorde ordfører Olaug Vervik Bollestad (KrF) i Gjesdal at hennes kommune prioriterer arbeidet med å få gjennomført tunnelprosjektet Espedal-Frafjord, mens Sandnes sin politiske toppsjef, Stanley Wirak, var like klar på at Sandnes vil verne om og prioritere Høgsfjord-sambandet. De to ordførerne opplyste at det allerede finnes klare vedtak om de to ulike alternativene i de respektive kommunestyrene.

Det ga Forsand-ordfører Ole Tom Guse en spore til å utfordre sine naboer:
– Er Sandnes villig til å støtte Espedal-Frafjord dersom Forsand velger det som sin førsteprioritet, og motsatt, er Gjesdal villig til å støtte fortsatt ferjedrift dersom det er Forsand sitt førstevalg?

– Vi lytter til Forsand
Han fikk hundre prosent tilslutning fra Gjesdal-politikerne: «Vi lytter til Forsand.»

Med andre ord: Vervik Bollestad, Tor Eivind Moss (H), Torbjørn Fjermestad (Sp) og Per Steinskog (KrF) lovet helhjertet støtte til Høgsfjordsambandet dersom det er Forsand sin førsteprioritet. Samtlige gjesdalrepresentanter ba om at det i neste omgang blir støtte til Ryfylkeporten, altså tunnel Espedal-Frafjord.

I Sandnes er det ingen tvil om at Høgsfjordsambandet står i høysetet, ikke minst fordi store næringsområder i Sandnes øst vil kunne bli attraktive og nære arbeidsplasser også for folk i Forsand.

Viktig å satse på en hest
– Forsand må selv avgjøre, så skal vi støtte opp. Men dere må ta et valg, satse på én hest. Så skal vi jobbe beinhardt på alle politiske arenaer for å få det til, lovet ordfører Wirak og fikk sterk støtte fra sine kolleger i Sandnes, deriblant Olav Birkeland (H), Heidi Bjerga (SV) og Martin S. Håland (Sp).
Håland, Bjerga og Birkeland var i tillegg samstemte om at tunnelen Espedal-Frafjord må komme uansett, det ser de på som et særdeles viktig regionalt prosjekt. Forsands formannskapspolitikere var særdeles glade for støtten fra naboene, alle som én. Reidar Mauritz Thu og Kåre Osaland fra Høyre,
Ingeborg Søyland, Sp, Inge Håvard Aarskog, Frp, og Margareth Gjøse Larsen, Ap, takket og bukket, og føler etter dette at lille Forsand slett ikke står alene.
Verten for møtet i Lysefjordsenteret, Ole Tom Guse, syns møtet med naboene var veldig bra.

– Vi får full støtte, men signalet er samtidig klart: Forsand må velge. Min oppgave er å få kommunestyret vårt til å fatte et tydelig vedtak. For Høgsfjord-sambandet, for tunnel Espedal-Frafjord eller på en eller annen måte begge deler, men med tydelig prioritering, sier Guse til Aftenbladet etter møtet.
– Jeg hadde fryktet at det kunne oppstå noen motsetninger her, men slik ble det ikke. Dette var veldig bra, sier Guse.

Tag:, ,

 • Øyvind Larsen

  Alt dette er positivt, men en mer konkret framstilling ville vært at ferja må gå inntil bru over Høgsfjorden er bygget. Men helt utenom dette, som også Birkeland, Bjerga og Håland sier, så bør man enes om at Ryfylkeporten forsøkes bygget SNAREST uavhengig av de to andre alternativene. Ryfylkeporten er ikke en investering bare for Forsand, men for hele fylket/landet. Denne veiforbindelsen vil gi en stor forbedring i både næringstransport, turisme og den vil spre trafikk slik at Motorveien avlastes. Sistnevnte trafikk-kork er nærmest oversett og ignorert av alle.

  Var her med Unknown Unknown og Unknown Unknown
 • Øyvind Larsen

  Denne artikkelen av Ø. Nærland fra to år tilbake viser at kommunene Gjesdal og Sandnes i alle fall indirekte er imot at Ryfast kan fungere som eneste fastlandstilknytning for Ryfylke, og i særdeleshet for Strand øst og Forsand. Av foreløpige kjente løsninger er «Ryfylkeporten» eller Espedal-Frafjord den rimeligste. Men alle kan være enige om at det er en noe kronglet og lang vei via både Frafjord og Helle på smale veier.

  Om alle disse veiene skal moderniseres og utvides – eller om en tilleggstunnel fra Espedal til Forsandmoen skal bygges, så stiger prisen betydelig. I så fall kan andre kryssinger av Høgsfjorden vurderes.

  Fra ca. Lauvik til Oanes blir det nødvendig med ei «Hardangerbru» på snautt 1,5 km og til pris mellom 2 og 3 milliarder. Et annet alternativ er bru fra nord for Oltesvik og inn i fjellet ved Forsand ved sida av høyspentledningene. Den brua blir et par hundre meter kortere.

  Men mitt siste forslag med ca. 700 meter bru fra «Mulen» i Dirdal rett over Frafjorden kan være en bra løsning som totalt sett blir betydelig rimeligere enn alle varianter av Høgsfjordbru. Vegvesenet bør raskt kunne uttale for politikere hva en slik løsning grovt vil ligge på – regnet i antall ca. hele 100 mill. Tips: 1,5 milliard.

  Var her med Unknown Unknown og Unknown Unknown