Om dette innlegget

Høgsfjordpendleren

Om forfatter

Strålende økning over Høgsfjord/derfor må Høgsfjord bevares

Biltrafikken har i følge Strandbuen økt med 5,9 prosent i Høgsfjordsambandet og 3 prosent i Tausambandet til og med juli i år. Høgsfjordferja har fraktet 348.373 biler i år og Tau-ferjene 332.497 biler. Les mer og bli vis på siden; http://strandbuen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7702

NB! Takk til David for tipset! 🙂

Tag:,

 • Eiríkur Arildsson Melberg

  Hehee.. Gjenståande bilar i Tausambandet: 5116, gjenståande i høgsfjord: 760…. Muligt dette har någe å sei for trafikkfordelingå?

  Var her med Unknown Unknown og Unknown Unknown
 • Eiríkur Arildsson Melberg er inne på noe når det gjelder gjenstående biler, men konklusjonen er likevel feil. Jeg er blant de som har undret meg på hvordan man har kunnet se kilometerlange køer på Lauvvik, og spesielt Oanes, men samtidig viser statistikken etterpå at antallet gjenstående biler er forholdsvis lavt.
  Dersom de oppgitte tallene er riktige, så innebærer det at i hele juli måned så kan det ikke ha vært mer enn 8 avganger der det sto igjen 100 biler når ferja gikk, noe som høres svært merkelig ut.
   
  De fleste tall i ferjestatistikken er hentet ut fra billettsystemet, men antallet gjenstående biler må baseres på manuelle tellinger. Vegvesenet sier i sin håndbok Ferjestatistikk følgende i pkt 1.6. feil og mangler i statistikken:
  Statistikktallene som presenteres for gjenstående biler kan være noe upresise p.g.a.
  unøyaktigheter i selve tellingene samt ulik praksis mellom ferjeselskapene med hensyn til hva som defineres som gjenstående kjøretøy.
   
  Det ble satt søkelys på dette i Boknafjordsambandet for et par år siden. Der ble det svart at man definerte gjenstående biler som de som hadde løst billett og stod på oppstillingsplassen innenfor billetbua. Om oppstillingsplassen var full, og det stod kilometerlange køer på utsiden, så ble ikke disse telt som gjenstående når ferja gikk.
   
  Det farlige med dette er at statistikken over antall gjenstående biler gjerne blir brukt som et mål på om kapasiteten i ferjesambandet er tilstrekkelig.
   
  Det er rimelig åpenbart at de tallene som presenteres for Høgsfjordsambandets vedkommende er direkte feil og altfor lavt. Jeg vil oppfordre Høgsfjordpendleren til å sette fokus på dette ved å rette en forespørsel om hvilken definisjon av gjenstående biler som benyttes, og hvordan tellingen gjennomføres.

  Var her med Unknown Unknown og Unknown Unknown