Utvalgte Nyhetsinnlegg

Siste fra Høgsfjordpendleren

Videre fergedrift er vedtatt. Høgsfjordpendleren legger ned.

Et rederi har nå fått konsesjon for å drive fergesamband over Høgsfjorden etter at Ryfast åpnet. Høgsfjordpendleren har da vunnet frem i sin viktigste sak. På årsmøtet den 23.04.19, ble derfor foreningen lagt ned. Selv om ferja er sikret i… LES MER »

Innkalling til årsmøte

Årsmøte blir avholdt i lokalene til kafeen Apertino i Torggata 1, i Sandnes (ved de gamle lokalene til Sandnes sparebank) tirsdag 23. april. 2018, kl. 17.00. Saker til behandling er: Valg av dirigent Valg av referent Valg av 2 personer til å… LES MER »

Varsel om årsmøte, oppfordring til å komme med forslag

Høgsfjordpendleren vil avholde årsmøte for 2018, tirsdag den 23.04.19. Sted og saksliste kunngjøres i egen innkalling. Det gjøres spesielt oppmerksom på at styret vil foreslå å legge ned Høgsfjordpendleren. Nå, når et rederi er tildelt… LES MER »

Støtt Høgsfjordpendleren, bli medlem

Høgsfjordpendleren er en interesseorganisasjon som skal ivareta interessene til de reisende med Høgsfjordsambandet. Vår viktigste sak er å jobbe for videre ferjedrift over Høgsfjorden etter at Ryfast åpner. Selv om foreningen er gitt navnet… LES MER »

Årsmelding 2016

LES MER »

Kan bli lange køer!

  Artikkel hentet fra Strandbuen. Link til original artikkel finner du her.   De lokale kommunene prøver nå overbevise sentrale myndigheter om at det trengst to ferjer mellom Oanes og Lauvvik for å unngå store køproblemer. Trafikken… LES MER »

Kapasitetsproblemer i fergesambandet Lauvvik – Oanes

LES MER »

Veivalget, ferje eller tunnel

  Videre ferjedrift er en viktig sak i dette valget En av de viktigste sakene i årets valg er om Forsand kommune skal jobbe for å beholde ferja etter at Ryfast blir åpnet. Årsaken er at dette er en så viktig sak nå, er at Ryfast åpner om ca. 4… LES MER »

Forsand sitt veivalg nok en gang

  (Kopi av vår leserinnlegg i Strandbuen 04.09.15) Vi viser til Lars Jørgen Varnes sitt svar på Høgsfjordpendlerens tidligere innlegg. Det virker som om Varnes forsøker å redusere betydningen av vårt innlegg ved å omtale meg i entall…. LES MER »

Forsand sitt veivalg

Det er nå gått et par måneder siden det ble klart at det kan være mulig å fortsette med ferjedrift på Høgsfjorden etter at Ryfast blir åpnet. Fremdeles er det likevel sterke politiske krefter som ønsker sambandet stengt, slik at trafikken tvinges… LES MER »